Állatokról, természetről

Állatok, természet - és az ember

1.

Az állatokhoz menni azt jelenti, hogy hazameni.

Johannes V. Jensen

2.

A kutya az istenek találmánya.

Xenophón

3.

A kutyádat eteted, gondoskodsz róla, sétálni viszed, kimutatod iránta a szeretetedet. A kutya erre azt gondolja: ez egy isten! A macskádat eteted, gondoskodsz róla, gyengéden kimutatod iránta a szeretetedet. A macska erre azt gondolja: én vagyok az isten!

?

4.

Ifjú szerelmeim sorra feledni tudtam.

De látom még ma is a harmat-este útban,

ahogy vadászkutyám a fény felé szalad.

Francis Jammes

5.

Aki szőrmékben jár, az temetőt hord a vállán.

Brigitte Bardot

6.

Ameddig a madár a maga szárnyán száll, nem mondhatod "túlságosan" magasnak a röptét.

William Blake

7.

Kutya nélkül lehet élni - de nem érdemes.

Konrad Lorenz

8.

Megfürödtem a fák, a madarak vizében, nem hordhatok magammal szomorúságot. Átfolyt rajtam a szivárvány, nem nézhetek senkire színtelen.

?

9.

Mellesleg, ha valaki ebnek emel mauzóleumot, kár nevetni. Tanulj nevetségig szeretni.

Weöres Sándor

10.

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.

Weöres Sándor

11.

Aki nem tud pókot teremteni, az ne ölje meg a pókot!

Tamási Áron

12.

Ha az embereknek szárnyuk és fekete tollazatuk lenne, csak kevés bizonyulna közülük elég okosnak ahhoz, hogy varjú válhassék belőle.

Henry Ward Beecher

13.  

Ha szólsz az állatokhoz, ők is beszélnek hozzád, és megismeritek egymást. Ha nem szólítod meg őket, ismeretlenek maradnak számodra, pedig az ismeretlentől fél az ember. És amitől fél, azt elpusztítja.

Dan George

14.

Az állatok nem egyebek, mint erényeink és bűneink szemünk előtt kóválygó képletei, lelkivilágunk látható kísértetei. Isten látni engedi őket, hogy elgondolkoztasson bennünket.

Victor Hugo

15.

A vadászatot nem lehet sportnak tekinteni, a sport ugyanis egyenlő esélyekkel rendelkező felek harca.

Ted Andrews

16.

Ha magunkhoz veszünk egy éhező kutyát, és ellátjuk minden jóval, biztos, hogy nem fog megharapni. Ez a legfőbb különbség a kutya és az ember között.

Mark Twain

17.

Ne röstelld, ha egy kutya közelebb van a lelkedhez, mint a legtöbb ember, akit ismersz.

Márai Sándor

18.

Amikor az ember tigrist akar ölni, azt sportnak hívja; amikor a tigris akar embert ölni, azt vérszomjnak.

George Bernard Shaw

19.

Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.

Mahatma Gandhi

20.

Amíg nem tapasztaltuk meg, milyen érzés szeretni egy állatot, addig lelkünk egy része mélyen alszik.

Anatole France

21.

A megkínzott ló szenvedése embervérért kiált az égre.

William Blake

22.

Megrendítőnek és nagyszerűnek érzem, hogy a farkas - bár szeretné - képtelen átharapni a másik farkas torkát, ha az megadja magát - és az a másik  BÍZIK EBBEN! Az egyik állat a másik lovagi becsületére bízza az életét! Volna mit tanulnunk tőlük.

Konrad Lorenz

23.

És ha kutyám mindannyiszor, amikor csendes, vízparti ösvényeken, poros országutakon vagy a nagyváros aszfaltján nyomon követ, összes érzékével arra ügyelve, hogy el ne veszítsen, akkor ő minden kutya - az első hozzánk szegődött aranysakáltól kezdve ahány csak valaha is gazdája nyomában poroszkált -, a felmérhetetlen mennyiségű hűség és szeretet!

Konrad Lorenz

24.

Ha nincsenek kutyák a mennyországban, akkor oda karok menni, ahová ők is mentek.

Will Rogers

25.

Ameddig az emberek azt gondolják, hogy az állatok nem éreznek, addig az állatoknak azt kell érezniük, hogy az emberek nem gondolkodnak.

Peter Bamm

26.

A kutya nemesebbé teszi a nemest, és aljasabbá az aljast.

Jack London

27.

A kutyák felnéznek ránk. A macskák lenéznek bennünket. A disznók egyenrangúnak tartanak minket.

Winston Churchill

28.

Van valami a lovak külsejében, ami jót tesz az ember bensőjének.

Winston Churchill

29.

A háború talán csak megtorlás azokért az állatokért, amelyeket megöltünk. 

Jules Renard

30.

Ne hidd, hogy gyöngédség és önzés késztet az állatokat szeretni. Testvéreink ők, s ugyanabban a műhelyben készültek, mint az ember, s értelmük is van, néha bonyolultabb és finomabb, mint a legtöbb embernek.  Mások nevezzék gyöngeségnek az állatszeretetet, gúnyoljanak ezért - te sétálj csak kutyáddal. Jó társaságban maradsz, s Isten tudja ezt.

Márai Sándor

31.

Ha egy kutya megugatja a Holdat, az vallás, mikor az idegeneket ugatja meg, az hazafiság.

David Starr Jordan

32.

Nem a póráz teszi a kutyát hűségessé.

Mikszáth Kálmán

33.

Aki az erdő fáitól, a sziklától, a zuhogó pataktól és a vándorló felhőktől kéri kölcsön a gondolatokat, az nem is fogy ki soha belőlük.

Mikszáth Kálmán

34.

Amikor a vízre hó hull: csendre csend esik.

Jules Renard

35.

Az orvos kezel, a természet gyógyít.

Gaius Petronius Arbiter

36.

Aki kezet emel az állatokra, ne kivételezzen a medvével sem.

Szerednyei Béla

37.

A kutya az egyetlen a világon, aki jobban szeret téged saját magánál.

Charles Darwin

38.

A természet mindig hiteles varázslatokat használ.

Szepes Mária

39.

A gesztenye az ősz nevetése.

SzKirián

40.

A természetben semmi sem cél nélküli és értelmetlen, egyetlen állat vagy növény sem rossz természeténél fogva - és minél többet megtudunk róluk, annál jobban eltölti életünket a csoda. Egyetlen teremtmény létjogosultságát sincs jogunk megkérdőjelezni, sem megítélni hasznosságát vagy intelligenciáját. Van lelkünknek egy rejtett zuga, egy mélyen nyugvó, ősi emléket őrző titkos szeglete, amelyet semmi más nem képes megérinteni, és egy megmagyarázhatatlan csodával feltölteni: csakis a természet misztériuma.

Ted Andrews

41.

Pókháló lebben.

Lehet-e szőni szebben

oltárterítőt?  

SzKirián

42.

A természet nem alkotott rabszolgákat, nálánál nagyobb tekintély pedig nincs a nap alatt.

Denis Diderot

43.

A természetben nincs ellentmondás.

Vauvenargues

44.

Katicabogár

sétál, leng a levélke.

Borsónyi béke.

SzKirián

45.

Minden táj egy-egy lelkiállapot.

Henri-Frédéric Amiel

46.

Az embernek vannak ismerős fái, amelyeket számon tart, mint az élő ismerősöket, és amelyeknek a halálán szomorkodik, mint az élő ismerősök halálán.

Gárdonyi Géza

47.

A Teremtő, aki a mindenséget milliárdnyi millió életformával népesítette meg, csak egyféle lelket tudott volna teremteni? Csak éppen nekünk teremtett volna lelket? Talán jutott az Isten leheletéből máshova is a Paradicsomban. Talán jutott az állatnak is, jutott a virágnak is? És ahogy az ember megérti egymás lelkét, az állat is megérti egymás lelkét, a virág is megérti egymásnak a lelkét. És az Isten megérti valamennyiét.

Gárdonyi Géza

48.

Én hiszem, hogy van a lelkünknek egy gyönge finom része, amely nem bír kibontakozni és megnyilatkozni soha az emberi testben, csak bimbó állapotban veszteglő, zsibbadt, holt erő marad mibennünk, s öntudatunknak és igaz valónknak magva az csupán, abban az elevenné vált földben, amelynek test a neve. Ez a finomabbik rész gyönyörködik a csillagokban és érti a szederfa susogását.

Gárdonyi Géza

49.

A túlnépesedés miatt az emberiség a Föld pestise.

David Attenborough

50.

Ha lovagolni tanulsz, a lónál nincs jobb tanítómester erre.

Clive Staples Lewis

51.

Ha a hatalmamban állna, az állatok védelméért tennék meg mindent. Nem vagyunk különbek, többek, fontosabbak náluk, és semmiképpen sem vagyunk mindenhatók. Az intézményesített ölést megszüntetném a vadászattól a vágóhídig.

Elek Dóra

52.

Csapás vagyunk a Földnek... Vagy mi korlátozzuk a népesség növekedését, vagy a természet fogja azt elvégezni helyettünk.

David Attenborough

53.

Az állatok ismerik egymást, az ember nem.

Gárdonyi Géza

54.

Aki kutyát tart, az kutyás lesz. Elkutyásodik. Kutyásokkal ismerkedik, kutyákról beszél, sőt, kutyákkal beszél, kutyával fekszik és kutyával kel, kutyával álmodik: elkutyul.

Bächer Iván

55.

Véleményem szerint Isten azért teremtette a lovat, hogy formálja az embert.

Benkő Péter

56.

A természetnek vannak törvényei, de nincs törvénykönyve, amit elolvashatnánk.

Lukács Béla

57.

A természet türelme nem határtalan: mindig helyreállítja az egyensúlyát.

Müller Péter

58.

Az a nap, amikor az Úr megteremtette a reményt, valószínűleg ugyanaz a nap volt, amikor a tavaszt megteremtette.

Bern Williams

59.

Az egyetemen azt mondták, az állatok pusztán dolgok, nincs személyiségük, nincsenek érzelmeik. De gyerekkoromban volt egy tanárom, akitől megtanultam, hogy a professzorok tévednek - ő volt a kutyám.

Jane Goodall

60.

A balta felejt, a fa emlékszik.

afrikai közmondás

61.

Az állatokban is, ha nyár, ha tél,

Hozzánk az Isten példákkal beszél.

Vajda János

62.

A csodák nem természeti törvényekkel állnak ellentmondásban, csupán azzal, amit a természetről tudunk.

Szent Ágoston

63.

Az egyetlen Szent Könyv, amelynek isteni szerzőségében bizonyosak lehetünk: az maga a Természet, az Élet, a Világegyetem.

?

64.

Amikor csak teheted, menj az erdőbe!

Márai Sándor

65.

A természet mindig tökéletes, és soha nem szegi meg törvényét.

Leonardo da Vinci

66.

A telet tavaszkor el lehet feledni. S a tavaszt a télen nem lehet feledni.

Weöres Sándor

67.

Ha madarat szeretsz, égbolt legyél, ne kalitka.

Szabó T. Anna

68.

Isten létének legmeggyőzőbb bizonysága az a nyilvánvaló harmónia, amely a világegyetem rendjét fenntartja, és amelyben az ott élő lények megtalálják mindazt, amire szellemi és fizikai fejlődésükhöz szükségük van.

André Marie Ampere

69.

Intelligencia és jóakaratú szándék meggyőző bizonyságai vesznek körül bennünket, mutatják nekünk a természet teljességét egy szabad akarat munkáján keresztül, és tanítják nekünk, hogy minden élőlény egy örök teremtő-kormányzótól függ.

William Kelvin

70.

Valami égi, mély igazságot őriz a lovak szeme.

SzKirián

71.

A természet erői sohasem különböztetik meg az embereket.

Herbert Hover

72.

Bölcs embernek ló való, mert lóvá tesz az ember, és emberré a ló.

Jókai Mór

73.

A világ különleges és bonyolult, akárcsak a pók hálója. Ha megérinted egy fonalát, remegése végig fut az összes többi szálon.

Gerald Durrell

74.

A természet tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak.

Szent-Györgyi Albert

75.

Ha egyszer a kutyád elmondhatná, mi mindent lát, érez, hall és szagol benned, beleértve minden lelkiállapotodat és a bajaidat, még tán a jövődet is, többé nem kellene pszichológushoz menned.

Müller Péter

76.

Hát igen, valljuk be: a tavasz és a lovak körül van valami csoda.

Latinovits Zoltán

77.

Valahányszor egy jobb egérfogóval állunk elő, a természet előáll egy jobb egérrel.

James Carlswell

78.

Amíg az ember nem tanulja meg tisztelni a természetet és beszélgetni az állatvilággal, soha nem fogja megtudni valódi szerepét a Földön.

Enzo Maiorca

79.

...Amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn...

Szent István király

80.

 

 

 

 

 


© Minden jog fenntartva.