Halálról

Hááát...ez is benne van a pakliban...

1.

A halál törvény, nem büntetés.

Lucius Annaeus Seneca

2.

A legmeglepőbb az életben az, hogy olyan rövid.

Gérard Philipe

3.

A halál nem az élet vége, csak a sorsé.

Keresztury Dezső

4.

A halál ellen nincs orvosság. Az élet ellen van!

Surányi Miklós

5.

Ha hatalmamban lett volna, hogy ne szülessek meg, bizonyára nem vállaltam volna az életet ilyen nevetséges feltételekkel. De még hatalmamban van meghalni.

Fjodor Dosztojevszkij

6.

Születésem előtt egy egész örökkévalóságig semmi voltam. Hát most miért félek attól a nemléttől, amelyet volt alkalmam megszokni egy örökkévalóságon át?

Lucian Blaga

7.

Az élni nem tudónak baj, hogy él, a halhatatlannak baj, hogy halni kell.

Vörösmarty Mihály

8.

Tudom, mi a halál, de nem tudom, milyen.

SzKirián

9.

Aki felkelést szít, és nem viszi azt győzelemre, az tömeggyilkos!

Sütő András

10.

Az ember néha azt képzeli, hogy a háború nem hagy kitörölhetetlen nyomokat a lelkében; de hogyha igazán ember, akkor csak képzeli.

Konsztantyin Szimonov

11.

Nem tudom, hogy a harmadik világháborút miféle fegyverekkel vívják majd meg, de a negyediket igen: kövekkel és botokkal.

Albert Einstein

12.

Megölhetnek bár, de ártani nem tudnak nekem.

Szókratész

13.

A halál semmit nem jelent számunkra, mert minden jó és rossz az érzékelésben van, a halál pedig az érzékelésnek a megszűnése.

Epikurosz

14.

Nem a halál, hanem a haldoklás a rettenetes.

Fielding

15.

Mindenki egyedül vívja meg a maga harcát, mint ahogyan a megszabott napon meghalni is egyedül fog.

Martin du Gard

16.

A halál a halálfélelemhez képest semmi!

Spurgeon

17.

Az emberek legnagyobb része azért hal meg, mert nem tehet egyebet.

Francois de La Rochefoucauld

18.

Annak láttára, hogy milyen az az élet, amellyel isten megajándékozott minket, nincs más megköszönnivalónk neki, csak az, hogy a halállal is megajándékozott.

ifj. Alexandre Dumas

19.

Mert ilyen az élet. Jajgatunk s kacagunk. De a halál azt monja: csitt!

Petőfi Sándor

20.

Úgy élj másokért, hogy bele majd te se halj.

?

21.

Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani.

?

22.

Eltöm a föld és elmorzsol a tenger:

azt mondják, hogy meghalok.

De annyi mindenfélét hall az ember,

hogy erre csak hallgatok.

József Attila

23.

Az ember ugyan hova lesz?...

Sokrates,

Ki a mérget megitta,

S hóhéra, ki a mérget neki adta,

Egy helyre mentek mind a ketten?

Oh lehetetlen!

És hátha...hátha...

Mért nem láthatni a másvilágba!

Petőfi Sándor

24.

Miként egy jól eltöltött nap után boldog álom következik, úgy a jól töltött élet után boldog halál vár.

Leonardo Da Vinci

25.

Milliók vágynak a halhatatlanságra, de fogalmuk sincs, mit kezdjenek magukkal egy esős vasárnapon.

Susan Ertz

26.

Minden elpusztul egyszer. De nem minden marad halott.

Richelle Mead

27.

Jő a halál, nem is egy: amely elragad, az csak utolsó.

Epikurosz

28.

Megnevettetni az embert annyi, mint elterelni figyelmét a halálról.

Charlie Chaplin

29.

Tudni kell, miért szenvedünk - és tudni kell azt is, hogy aki értelmesen szenvedett, az nem meghal, hanem megboldogul.

Müller Péter

30.

Azt hisszük, megbüntethetünk egy nőt a halálunkkal, pedig csak a szabadságát adjuk vissza.

Albert Camus

31.

Az Atya a tenyerén tart minket. A Halál áttesz bennünket a másik tenyerébe - ennyi az egész.

Gyökössy Endre

32.

Mindenkinek csak egyvalaki jut, akinek a nevét elkiálthatja a halál pillanatában.

Szabó Magda

33.

A halálhoz nincs közöd: ahol te vagy, ott még nincsen a halál, ahol a halál van, ott már nem vagy te.

Epikurosz

34.

Az elmúlás a harmónia egyik alappillére. Ha nem harcolunk ellene, összhangban vagyunk a valósággal.

Buddha

35.

A halálról gondolkodni annyit tesz, mint a szabadságról gondolkodni.

Michel Eyquem de Montaigne

36.

A halál nem megsemmisülés. Az embernek nem a léte, hanem a külön-léte szűnik meg.

Weöres Sándor

37.

Amilyenek vagyunk, olyan lesz a túlvilágunk.

Buddha

38.

Ami a halál után történik, az olyan kimondhatatlanul nagyszerű, hogy elképzeléseink, érzelmeink nem elegek hozzá, hogy egyáltalán fogalmat alkossunk róla. (...) A kisujj végre felismeri, hogy mindig is a kéz része volt...

Carl Gustav Jung

39.

Hős vagy, fenséges, mind, ki a halál gondolatát agyadban viseled!

Vajda János

40.

Ez a világ, e földi élet

Mi más az ifjunak s a vénnek!

Előbb arany, utóbb csak talmi,

S a vége az, hogy meg kell halni...

Vajda János

41.

 

 

 

 


© Minden jog fenntartva.