Szellemhívók

Szólítsd magadhoz Totemállatodat!

*****

Mi az a szellemhívó? Ugrás oda >>

 

 

FARKAS

Te vagy, aki segít és dalol, dalol,

ha kél a hold, a hold.

Szememen át szemed ég,

szívedért

zeng egy húr. 

 

HOLLÓ

Hollótestvér, bennem élj,

óvjon szárnyad, mint az éj!

Bűvös hangod értem szól,

árad ében tolladból

a varázs.

  

RÓKA

Alkony szője a ruhám,

Rókaszellem öltse rám,

tág mezőn vagy szűk ösvényen,

kísérj engem, bűvös lényem!

   

PÓK

Amit kijelölt a sorsom,

segíts titkon behálóznom,

két világ közt lépj velem!

Hálóm közepében éljek,

szóval-tettel célba érjek,

ragyogjon a Végtelen!

 

 

CINEGE

Az igazság rám találjon,

úgy mondjam el, hogy ne fájjon,

bátorságom erőt adjon hetedhét határban!

A sötétben derűm fényt szór,

a tavasz-hit jeleként szól

örömteli őszinteség társaim dalában.

 

LÚD

Időutazók V-betűje, szállj

legendák nyomában hűs égen!

Meséid áthatnak, mint a varázs,

Hold óvja végtelen hűségem.

 

MEDVE

Ősi ösztön íze méz -

látó, kinek szíve néz.

Csendes erőm szent kapocs,

rejtőzve él, mint a bocs

Nagymedve lelkében.

Hold hatalma, légy velem!

Forrásomat fellelem

fénylő csillagképben.

 

TIGRIS

Pompás Tigris, jöjj elő!

Érints engem, szép erő!

Színek, szikrák izzó lelke

odaadón, holddá telve

áthatsz, mint a bűvös éj,

vándorló vágy, szenvedély.

Puhán, rejtve lépkedő,

pompás Tigris, jöjj elő!

 

MÉH

Kedves, te kedves,

váltsd valóra álmom,

segíts a mában

örömet találnom!

Termékeny élet

Napját, mézét hiszem,

s mi lehetetlen,

veled véghezviszem.

 

ELEFÁNT

Áradj, erő, földbe rengő,

túlvilágon átderengő -

emlékezünk!

Ősi bölcsesség a dal ma,

vezess, szeretet hatalma -

eggyé leszünk!

 

KECSKE

Táncolj, lélek, dalt ha szél hoz!

Kitartás az út a célhoz,

nem tántorít szakadék.

Légy támaszom, győzzek szirtet!

Biztos léptem téged hirdet:

nincs más bőség, csak az Ég.

 

HARKÁLY

Harkályszellem, hívlak,

kopogtass, hogy nyíljak!

Munkálj, gondolat, helyesen ítéljek,

sorsom ütemét követni ne féljek!

Hozd el a Mindenség szép harmóniáját,

hadd dobogja szívem a lét muzsikáját!

Kopogtass, hogy nyíljak,

Harkályszellem, hívlak!

 

GYÍK

Fejtsd meg álmom, fürge Gyík,

rejtve üzen mindegyik!

Halljak, ha mindenütt csend ül,

lássak, mikor fű sem rezdül!

Az anyaföld érintését,

az atyaég lélegzését

megérezzem, mint illatot -

vigye szél a káprázatot!

 

LEPKE

Hadd tanuljam tőled én,

hogy változzam könnyedén,

színek és szárnyak románca,

a létezés örömtánca

szépítse meg lelkem!

Pillangómra leltem.

 

SZAMÁR

Te légy lelkem támasza már,

nevelj bölcsességre, Szamár,

szívem hozzád terelem!

Vezess engem öröklétig,

kísérjen az úton végig

alázat és türelem!

 

DENEVÉR

Éj ne fedje bársony szárnyad,

félszet űzzön tündérárnyad,

világ színe és fonákja

láthatóvá váljon!

Mulandóság szent törvénye,

légy a változás reménye,

hogy a lélek szálljon!

 

GÓLYA

Megújulás eljöttének néma hírhozója,

lelkem minden szülöttének érző gondozója,

Gólyamadár!

Mit kinn elfed a csend-lepel,

benn a szívemben kelepel,

óv a dalár.

 

SIRÁLY

Tündérlakta táj a part,

léptem jó irányba tart,

Sirály, vezess!

Lelkem, maradj lebegés,

hogy megtisztult, szabad és

örök lehess!

 

SZARVAS

Csapásod suttogása csábít,

szíved mély, romlatlan vadon,

szemedben oltalom világít,

ragyog a lét agancsodon.

Követlek, Szarvas, jeles ég,

érzem, közel a messzeség!

 

SZITAKÖTŐ

Taníts látni, Tündérsárkány,

légy a szívemben szivárvány!

Vízben, légben öröm lakik,

árad szárnyadról a Napig

smaragd, arany, ezüst, azúr -

mutasd meg, hogy a Fény az úr!

 

BORZ

Magányos Borz, bárhová juss,

mutasd bátor lényedet,

mint a színeket a május,

tárd elém a lényeget!

Lelked mesék otthona,

légy a társam ott, hol a

szellem szabadon

szállhat szavadon -

jöjj!

 

MACSKA

Te varázsba öltözött!

Járj a világok között

nesztelenül és puhán,

láss át titkon, éjszakán,

s mikor a csend dalt fakaszt,

Macska-szívvel halljam azt!

 

SAS

Napba szálló,

fentről látó,

magas világot bejáró,

fénylő lelkű Sas!

Teremts erőt,

felemelőt!

Szívem szárnyalni késztető

gyógyítója, hass!

 

 

Mi az a szellemhívó?

 

Először is tisztázzuk: ez a totem nem az a totem! Az én totemkedésem nem azonos a  totemizmussal. Egyetlen  állatot sem tekintek valamiféle istenségnek, és ellenzek mindenféle állatáldozást. A totem nekem egészen mást jelent: a természetet, a  teremtett világ tiszteletét és szeretetét,  az élet  és a  Mindenség  csodáját.  Nem  betanult,  hanem  ösztönös  hitet Istenben.  A természet  otthont ad,  gyógyít,  táplál,  tanít és  muzsikál, minden kérdésre válaszol, gyönyörködtet. (Ezért választottam honlapom címéül.)

 

Az én hitem szerint valamennyi állat Isten üzenetét hordozza a maga tulajdonságaiban, viselkedésében, létezésében, és ez az üzenet a helyes utat mutatja  nekünk,  embereknek.  Csupán  figyelni és  hallgatni kell jelzéseikre. (Hogy melyik állatszellem mit mond, miben képes hatékonyan segíteni, az egy külön téma, meglelhető a saját irodalma.) Szóval, a  szellemhívó  afféle  bűvige,  megszólítás,  ima,  amellyel segítséget,  erőt,  bátorítást kérhetünk valamihez.  A szellemhívó egy talizmán, csak nem kő vagy mondjuk gyűrű, hanem egy versike. Segít összpontosítani,  szívből  szólni és  megadni a tiszteletet. Minél inkább életünk természetes részévé válik a "totemkedés", annál jobban értjük majd az állatok beszédét, halljuk a természet zenéjét. Megbecsüljük a Földet és közelebb kerülünk az  Éghez.  Ha élünk ezzel a varázserővel, több örömet találunk a  mindennapjainkban,  nagyobb összhang lesz bennünk, és igazabb lesz a szeretetünk. 

Totemkéimmel (2010)

 

 


© Minden jog fenntartva.