Tudásról

Tudás, műveltség, butaság

1.

A műveltség csodálatra méltó, de ne feledkezzünk meg róla, hogy amit érdemes tudni, az nem megtanítható.

Oscar Wilde

2.

Aki megízlelte a tudás gyönyörűségét, annak lelkében örökös szomjúság marad.

Dimitar Talev

3.

Tanulni és nem gondolkodni: hiábavaló fáradság. Gondolkodni és nem tanulni pedig veszedelmes.

Konfuciusz

4.

A gondolat a legjobb léghajó.

Karinthy Frigyes

5.

Az oktatásnak olyannak kell lennie, hogy a felkínáltakat mint értékes ajándékot, és nem mint nehéz kötelességet fogadják be.

Albert Einstein

6.

A bölcsesség nem az iskolázottságnak, hanem megszerzésének egy életen át való próbálkozásunknak az eredménye.

Albert Einstein

7.

A kétely a bölcsesség kezdete.

René Descartes

8.

Nem az az igazán figyelemre méltó, aki sokat tud, hanem az, aki sokféle tettben hasznosítja azt a keveset, amit tud.

Hugo René Ortiz

9.

Amint végre bízol magadban, tudni fogod, hogyan kell élned.

Johann Wolfgang von Goethe

10.

Lehet, hogy a zseninek megvannak a maga korlátai, de a butaság nem ilyen hátrányos helyzetű.

Elbert Hubbard

11.

Akkor jó a tanítás, ha az ember úgy is tesz, ahogy beszél.

Ignatius

12.

Ne az arcodat ékesítsd; a komoly tudomány legyen díszed.

Thalész

13.

Ismerd meg önmagad!

a delphoi Apollón-templom felirata

14.

Mint üres fecsegőt, kerüld a tartalmatlan könyvet... A nagy író művét pedig mély figyelemmel tanuld keresztül.

Kölcsey Ferenc

15.

Semmi más nincs igazán birtokunkban, csak a gondolataink.

René Descartes

16.

A képzelet fontosabb a tudásnál.

Albert Einstein

17.

Az önelégültség az előrehaladás akadálya.

Bión

18.

Még mindig jobb fölöslegeset tudni, mint semmit sem.

Lucius Annaeus Seneca

19.

A zseniket az különbözteti meg másoktól, hogy míg ők mindenkire hasonlítanak, senki nem hasonlít hozzájuk.

Honoré de Balzac

20.

A zseni sohasem ért úgy a dolgokhoz, mint egy jó szakember, csak úgy, mint egy dilettáns.

Darvas Iván

21.

Merj gondolkodni!

Horatius

22.

Mindenből csak annyi válik hasznunkra, amennyit nagy megerőltetésünk nélkül kezelhetünk.

Eötvös József

23.

Csak az az ember tud okosan gondolkodni, aki sokat és sokszor cselekedett oktalanul.

Surányi Miklós

24.

Aki távol marad a filozófiától, sohasem láthatja világosan a világot... És aki lát, az gyalázatos, ha nem használja a szemeit.

Hegedűs Géza

25.

Az ember butasága mindig másnak fáj.

Lunczner Géza

26.

Néha elég azt tudni, mi az, amire nem vagyunk képesek.

Gárdonyi Géza

27.

Semmi sem kelti bennünk annyira a végtelen érzését, mint a butaság.

Ödön von Horváth

28.

A tudás engedély nélkül is tudás.

Hegedús Géza

29.

Az ésszerűség akkor is döntő dolog, ha nem veszik figyelembe.

Lunczner Géza

30.

Könnyebb méltónak látszani arra a tisztségre, amelyet nem viselünk, mint arra, amelyet betöltünk.

Francois de La Rochefoucauld

31.

Ne vágd el azt, amit kibogozhatsz!

Joseph Joubert

32.

Erőnk tudata növeli erőnket.

Luc de Clapiers Vauvenargues

33.

Nincs elegendő erőnk arra, hogy eszünk minden parancsát végrehajtsuk.

Francois de La Rochefoucauld

34.

A filozófust esze, gondolkodása teszi különbbé másoknál. Ha nem volnának törvények, szabályok, a filozófus akkor is helyesen élne.

Arisztipposz

35.

Szellemi értelemben mindnyájan abból élünk, amit mások adtak nekünk. Magában az emberben kell meglennie a jó és a gondolat fűtőanyagának, hogy legyen, ami tüzet fog bennünk. De ahhoz, hogy a láng föllobbanjon, külső, más embertől származó szikra, egy nemes gondolat és nemes befolyás szükséges. Gyakran azután a mi saját lángunk is segít meggyújtani másokét - és erről esetleg nem is tudunk.

Albert Schweitzer

36.

A józan ész azon előítéletek összessége, amelyeket tizennyolc éves korunkra szerzünk.

Albert Einstein

37.

Semmi nem olyan veszélyes, mint az öntudatlan és hazug önsajnálat, minden betegség és emberi nyomorúság kútforrása, mely különben is egyértelmű a butasággal, az emberi nyavalyák e közös kútjával.

Márai Sándor

38.

Belátom, hogy a gondolatok hatással vannak a testre.

Albert Einstein

39.

Zseni az, aki a jelenbe lát.

Timár György

40.

A zseni nem tanul, hanem tud.

?

41.

Légy, amivé lehetsz!

Baltasar Gracian y Morales

42.

A lángésznek meteorként el kell égnie, hogy megvilágítsa századát.

Bonaparte Napoleon

43.

Tehetséges az, aki többet tud, mint amennyit tanult.

Feleki László

44.

A tudás hatalom!

Francis Bacon

45.

A józan ész nem elég, azt mindenkor okosan kell használni.

René Descartes

46.

Huszadik század! Ha valaki többet tudott nálad, mindig túlkiabáltad.

Mácsai Pál

47.

Sem a szerelemnek, sem a szeretetnek, sem a barátságnak, sem a tiszteletnek, sem a csodálatnak, sem a hálának, sem a legmélyebb hódolatnak nem szabad elhomályosítania tudatunkat, annak képességét, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól.

Joseph Joubert

48.

Ésszel nem lehet a néptömegre hatni.

Racine

49.

A magány a szellemnek az, ami a diéta a testnek.

Vauvenargues

50.

Az agyunk nem adatok raktározására, hanem gondolkodásra való.

Szent-Györgyi Albert

51.

A tanárok azoknak az embereknek valók, akik önként semmit sem tanulnának. Csakis az a tudás ér valamit, amelyet magunk szerzünk magunknak, velünk született érdeklődésből és szenvedélyes tudásvágyból.

Paul Léautaud

52.

A bölcsesség a léleknek az, ami a testnek az egészség.

Francois de La Rochefoucauld

53.

A tábornok még nem jó tábornok attól, hogy soka katonája.

Chamfort

54.

Aki tanít, az kétszeresen tanul.

Joseph Joubert

55.

Az ostobaság akkor is ostobaság marad, ha harminchatmillió száj ismétli.

Anatole France

56.

A tehetség Isten ajándéka neked. A te ajándékod Istennek az, ha élsz a tehetségeddel.

?

57.

Ki vagyunk szolgáltatva gondolatainknak!

Victor Hugo

58.

Vizsgák: bolondok kérdéseket tesznek fel, melyekre bölcsek nem tudnak válaszolni.

Oscar Wilde

59.

Nem oldhatjuk meg a problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel teremtettük őket.

Albert Einstein

60.

Ha te vagy a legokosabb ember a szobában, akkor keress egy másik szobát.

Michael Dell

61.

Némelyik ember akárhány iskolát jár is, akárhány könyvet olvas is, az értelme homályos. Tud szavakat, könyvcímeket, dátumokat, de ha a véleményét kérdezzük, elámulunk az ostobaságán. Másik ember, ha analfabéta is, világos értelmű, jóérzésű. Áldás azoknak, akik vele, mellette élnek.

Gárdonyi Géza

62.

Ahogy az étvágy nélkül elfogyasztott étel rosszat tesz az egészségünknek, éppúgy rontja a memóriát az érdektelen tanulás, amely megakadályozza, hogy feldolgozzuk memóriánk tartalmát.

Leonardo da Vinci

63.

Akit még nem érdekel semmi: tudatlan. Akit már nem érdekel semmi: bölcs.

Weöres Sándor

64.

Az iskola javítása az első lépés a világ jobbítása felé.

Johann Amos Comenius

65.

Aki nem szokott olvasni, semmivel sincs előrébb, mint az, aki nem tud.

Mark Twain

66.

A példamutatás nem az egyik útja a tanításnak, hanem az egyetlen útja.

Albert Einstein

67.

Agyad műveltsége véges és gyermekes. De jellemed és szíved műveltsége lehet teljes és emberhez méltó, akkor is, ha szellemi ismereteid korlátozottak.

Márai Sándor

68.

A tudomány gyökerei keserűek, gyümölcsei viszont annál édesebbek.

Arisztotelész

69.

Az okosakkal lehet beszélni. A bölcsekkel lehet hallgatni.

Márai Sándor

70.

A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos.

Albert Einstein

71.

Az értelmet nem tisztelni kell, hanem használni.

Weöres Sándor

72.

A fizikai törvények belül esnek az emberi szellem felfogóképességén. Isten azt kívánta, hogy felismerjük őket.

Johannes Kepler

73.

Azok az emberek, akik nem tudományos munkát végeznek, abban a félreértésben élnek, hogy a tudósnak széles körű ismeretei következtében vallástalannak kell lennie; ellenkezőleg, a mi munkánk Istenhez közelebb visz bennünket.

Ernest Rutherford

74.

Csak a tudomány vagy a vallás terén iskolázatlan emberek gondolhatják azt, hogy ez a kettő szemben áll egymással.

Paul Sabatier

75.

Az igazi kutatómunkának az együttműködés az alapja, a tudást pedig meg kell osztani.

Szent-Györgyi Albert

76.

Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolni, amire még senki.

Szent-Györgyi Albert

77.

Ha sokat tanultál, ne légy nagyra vele, mert avégett születtél.

Talmud

78.

 

 


© Minden jog fenntartva.