Alkotásról

Alkotás. munka, művészet, tevékenység

1.

Aki folyton az igát húzza, könnyen baromnak tekintik.

Lunczner Géza

2.

A henyélés szabályszerű állapotja valamennyi művésznek; mert az ő henyélésök foglalkodás. Szerelmeskednek eszmékkel, megittasodnak az értelem forrásainál.

Honoré de Balzac

3.

Az író tud írni. A nagy író tud nem írni, amikor nem tud írni.

Ancsel Éva

4.

Mennél többet gondolkodom rajta, annál inkább érzem, hogy semmi sincs, amiben több művészet lenne, mint szeretni az embereket.

Vincent van Gogh

5.

Nem igazi szobor az, amit nem szeretnénk megsimogatni.

Amerigo Tot

6.

Akkor kell pihenni, amikor az embernek nincs rá ideje.

Sydney J. Harris

7.

Meggyőződésem, hogy tiszta örömünk szellemi munkánkból csak akkor származhat, ha az nincs összefüggésben megélhetésünkkel.

Albert Einstein

8.

Tizenöt éve írok költeményt

és most, amikor költő lennék végre,

csak állok itt a vasgyár szegletén

s nincsen szavam a holdvilágos égre.

József Attila

9.

Az építészet megfagyott zene.

Johann Wolfgang von Goethe

10.

Remélem, mire nem leszek tevékeny, elvesztem kedvem a tevékenységtől.

George Sand

11.

Az ember legfőbb, legdicsőségesebb műve saját életének kimunkálása.

Michel Eyquem de Montaigne

12.

Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek

Az emberiségért valamit!

Petőfi Sándor

13.

A közepes ember többet elér, ha szorgalmas, mint a tehetséges, ha lusta.

Baltasar Gracian y Morales

14.

Gyakorlat teszi a mestert.

Tacitus

15.

Magad, uram, ha szolgád nincs!

Arisztipposz

16.

A munka akkor nemesít, ha a béréből nemes célokra is jut.

Lunczner Géza

17.

Semmi sem őrli fel annyira az embert, mint a hiábavaló munka.

Alfred Amenda

18.

Ne légy szeles.

Bár munkádon más keres -

dolgozni csak pontosan, szépen,

ahogy a csillag megy az égen,

úgy érdemes.

József Attila

19.

Nem az számít, hogy milyen munkát végzel, hanem az, hogy mit gondolsz róla.

Andrew Matthews

20.

Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.

Assisi Szent Ferenc

21.

Írj úgy, mintha egyedül lennél a világon, és nem kellene az emberek előítéleteitől félned.

Julien Offray de La Mettrie

22.

Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat. - mondta a róka.

Antoine de Saint-Exupéry

23.

Igazi költő sosem azért énekel, mert énekelnie kell. Hanem azért, mert énekelni akar.

Oscar Wilde

24.

A művész szíve - a feje.

Oscar Wilde

25.

A tevékenység végső menedéke azoknak, akik álmodni képtelenek.

Oscar Wilde

26.

Szabadidő, nem munkaidő - ez az ember célja.

Oscar Wilde

27.

Minden műnek akkora az értéke, amekkora rezgést kelthet a szívekben.

Gárdonyi Géza

28.

Írhat az ember, úgyis kiradírozza - pipaccsal szemben.

Tacsibana Hokusi

29.

Valamint minden szépnek és jónak, úgy a poézisnek is legfőbb oka és célja a szeretet és a szeretetből folyó teremtés.

Berzsenyi Dániel

30.

A szellemi munkára kijelölt embernek csak egyféle dolga van: szellemi munka. Talán a séta egyetlen válfaja a testedzésnek, melyet megengedhetünk magunknak; mint a rabok, akik napjában egy órát köröznek a börtönudvaron. A munka a legnagyobb rabság.

Márai Sándor

31.

Megtanulni a türelmet, életben és munkában, annyi, mint megtanulni a Teremtő titkát.

Márai Sándor

32.

Te ne törődj mással, csak a hanggal, melyet az Angyal kiált feléd, mikor munkádra biztat.

Márai Sándor

33.

A zene nem tudomány, hanem élmény.

Ennio Morricone

34.

A tálentumot a Jóisten nem azért adja, hogy mások csodáljanak, hanem hogy azzal vallomást tegyek.

Szarvas József

35.

A művész legnagyobb földi jutalma a kollégák irigysége.

Varnus Xavér

36.

A művész nem attól művész, hogy közönség előtt van, hanem hogy alkotási kényszere van. Tudja, érzi, hogy alkotnia kell; és kap olyan külső vagy csak belső impulzusokat, amelyek talán még a közönség előtt való létet is helyettesíthetik.

Turek Miklós

37.

Azért kell írnom, amiért a madár dalol - vagyis: mert madár. Ilyen egyszerű.

SzKirián

38.

 

 

 

 

 


© Minden jog fenntartva.