Szeretetről

Szeretet, szerelem, barátság

1.

Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.

Antoine de Saint-Exupéry

2.

Mi a szeretet? Többet tenni valakiért, mint amennyit megérdemel.

Feleki László

3.

Aki szeretetre vágyik, legyen szeretetre méltó.

Paul-Henri d'Holbach

4.

Felelősséggel tartozol azért, akit megszelídítesz.

Antoine de Saint-Exupéry

5.

Nagy bajokat tud okozni a gonoszság, még nagyobbakat az ostobaság, de a legnagyobb katasztrófák forrása az eszeveszett szeretet.

Surányi Miklós

6.

Engedd, hogy kitalálják a gondolatodat, mert akkor jobban szeretnek.

Tamási Áron

7.

Nem azért uralkodnak rajtunk érzékeink, mert gyengék, hanem mert gyávák vagyunk.

Jean Baptiste Rousseau

8.

A visszalépés nem mindig hűtlenség. A lemondásban olykor több a szerelem, mint a makacs, veszélyt hozó ragaszkodásban.

Jósika Jenő

9.

A szerelem mindent pótol, s a szerelmet nem pótolja semmi.

Petőfi Sándor

10.

Minél több valaki, annál jobban szeret.

Ludwig Feuerbach

11.

Ha gyűlölsz valakit, gondold meg, van-e értelme; ha viszont szeretsz valakit, ne gondolkodj azon, hogy van-e értelme.

Lucian Blaga

12.

Hiába rejtem el szívemet mások elől - magam hová rejtőzzek előle?

Shi-King

13.

A szerelemben a legnagyobb bölcsesség: tudjunk várni.

Blaise Pascal

14.

A természet olyan jól alkotta meg a szerelmet, hogy az észnek nem nagy szerepet hagyott benne.

Bernard Le Bovier de Fontanelle

15.

Hogy szerelmes vagy, az nem ok arra, hogy szeressenek.

Hippolyte Taine

16.

A gyönyört, amelyet másban keltünk, nem mindig élvezzük magunk is.

Anatole France

17.

Sohasem írtam egyetlen szerelmes levelet sem anélkül, hogy írás közben fel ne lázadtam volna az ellen, amit írok.

Paul Léautaud

18.

Az ölelő karok a fojtogatás veszélyét is magukban hordozzák.

Lunczner Géza

19.

Úgy kell szeretni, hogy szeressék szeretetünket.

SzKirián

20.

Tulajdonképpen önmagában nem bízik az, aki féltékeny.

SzKirán

21.

Gyakran csendes a folyó, de mély!

Petőfi Sándor

22.

Nem az a fontos, hogy az elsők legyünk, hanem az, hogy az egyetlenek.

Jules Renard

23.

Ha igazán szeretsz valakit, megtalálod hozzá az utat, még akkor is, ha te magad vagy a legnagyobb akadály.

?

24.

A szerelmes szavak önmagukban nem szédítőek. Érzelmeink teszik őket azzá.

SzKirián

25.

Ha bekopogtat hozzánk a szeretet, engedjük magunkhoz; ne méricskéljük, milyen árat kell fizetnünk érte.

Jerzy Stuhr

26.

Csak a szeretetet lehet vég nélkül osztogatni úgy, hogy közben mégse fogy el.

Anne Morrow Lindbergh

27.

Akik szeretik egymást, azok keresik egymást.

Gárdonyi Géza

28.

A szeretetnek nem a gyűlölet az ellentéte, hanem a közömbösség.

Elie Wiesel

29.

Szerelmet kérni nem lehetséges, csak ébreszteni; ha pedig ez nem sikerül, teljességgel hiábavaló könyörögni érte.

Emma  Godoy

30.

Téged kerestelek és Magamra találtam!

Franz Grillparzer

31.

Az igaz embert többre kell becsülni a rokonnál.

Antiszthenész

32.

A barát: egy lélek, aki két testben lakozik.

Arisztotelész

33.

Ha rokon a lelkünk, kell, hogy összetalálkozzunk!

Ralph Waldo Emerson

34.

Nem a barátság fakad az őszinteségből, hanem az őszinteség a barátságból.

Hamvas Béla

35.

A görögök, akik legjobban tudták, mi a jó barát, a rokont olyan szóval jelezték, amely a barát szónak szuperlativusza. Ezt nem tudom magamnak megmagyarázni.

Friedrich Nietzsche

36.

Minden időkben él és működik a rokon szellemek titkos köteléke.

Robert Schuman

37.

Csak a boldogtalan szerelmek tartósak.

Möra Ferenc

38.

Az élet virágának a szerelem a méze.

Victor Hugo

39.

A barátod az, aki mindent tud rólad, és mégis szeret.

Elbert Hubbard

40.

Annyi minden van két szerelmes között, amit csak ők érthetnek meg.

George Sand

41.

Jót tenni és egymást szeretni - nincs semmi más ezen a világon.

Victor Hugo

42.

Amikor szerelmes vagy, nem vagy eszednél, mert ha eszednél vagy, nem vagy szerelmes.

Publilius Syrus

43.

Gyermekszeretetből nem nemzek gyermeket.

Thalész

44.

Egy létezik számunkra csak, több semmi: ismét szeretni, ismét tönkremenni.

George Gordon Byron

45.

A gyöngédség a szenvedély pihenője.

?

46.

A szerelem gyönyörűséges virág; de meg kell lennie bennünk a kellő bátorságnak, hogy irtózatos szakadék szélén szedjük.

Stendhal

47.

Az ész nem sokáig tudja játszani a szív szerepét.

Francois de La Rochefoucauld

48.

Barátságot ajánlani, ha szerelmet kérünk: a legkegyetlenebb. Kő, melyet adnak, ha éhen kenyeret kérünk.

Quida

49.

A legnagyobb boldogság, amelyet a szerelem adhat nekünk, az első kézszorítása annak a nőnek, akit szeretünk.

Stendhal

50.

Védőszárnyak is agyonnyomhatják az embert.

Lunczner Géza

51.

Onnan lehet tudni, hogy valaki nagyon szeret, hogy enged elsőnek enni.

Huncutka

52.

Nem az az igazi, akivel le tudnád élni az életedet, hanem az, aki nélkül nem.

?

53.

Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni veled. 

József Attila  

54.

A szerelem vak, de a házasság még a vakot is látóvá teszi.

?

55.

A szerelem nem vak, csak közömbös a hibákkal szemben.

Kertész Erzsébet

56.

A szív is bír észérvekkel, melyekről az ész semmit sem tud.

Blaise Pascal

57.

Szeretni nem azt jelenti, hogy egymást nézzük, hanem hogy együtt nézünk ugyanabba az irányba.

Antoine de Saint-Exupéry

58.

Bizonytalan helyzetben tűnik ki a biztos barát.

Ennius

59.

Az a rokonom, aki az egyéniségem rokona.

Sütő András

60.

Ne érintkezz hitványakkal!

Szolón

61.

Barátom barátja nekem sem lehet ellenségem.

Platón

62.

Barátodat négyszemközt intsed, a nyilvánosság előtt dicsérd.

Lucius Annaeus Seneca

63.

A barátság férfi és nő között azoknak a házassága, akik nem hálhatnak egymással.

Jules Renard

64.

Jertek hozzám, ha majd napom lejár,

Mert a barátság nappal láthatatlan,

Éjjel ragyog csak, mint a fénybogár.

Petőfi Sándor

65.

Mi édesebb, mint ha van valakid, akivel minden dolgodat úgy beszélheted meg, akárcsak önmagaddal?

Marcus Tullius Cicero

66.

A barátság tisztább, szentebb és szellemibb a szerelemnél.

Ancius Boethius

67.

A legkiválóbb is tartson nyitva egy ajtót a barátságnak; a segítség fog belépni rajta.

Baltasar Gracian y Morales

68.

Rokon lelkek már távolról köszöntik egymást.

Schopenhauer

69.

A lélek, amely mélységesen és erősen szeret, nem lehet gyáva.

Edmondo De Amias

70.

Ha félszeműek a barátaim, profilból nézem őket.

Joseph Joubert

71.

Ó, jaj, az út lélektől lélekig!

Küldözzük a szem csüggedt sugarát,

s köztünk a roppant, jeges űr lakik!

Tóth Árpád

72.

Valami érthetetlen kapcsolat van a barátság és a csillag között. Miért csillag a barát? Mert olyan távol van és mégis bennem él? Mert az enyém és mégis elérhetetlen? Mert nem kíván tőlem és én se kívánok tőle semmit? Csak azt, hogy legyen és így, ahogy van, és ahogy én vagyok - ez kettőnknek tökéletesen elég. Nem lehet rá válaszolni. De barátom iránt mindig azt fogom érezni, hogy csillag: a világegyetemnek érthetetlen rám ragyogása.

Hamvas Béla

73.

A szerelem aranyszál, melyet követve eljuthatsz oda, hogy lelked hiányzó felével eggyé válsz. Ez az üdvös szál, a másik nem az. Ha boldog tudsz lenni a magányban, ha nem függsz a másiktól és mégis szereted - akkor az aranyszálat követed.

Müller Péter

74.

Az ember egy napon rádöbben arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az, hogy valaki szeresse őt igazán.

Johann Wolfgang von Goethe

75.

A szerelem a gyanút, a gyanú a szerelmet öli.

Tefo

76.

Csak akkor jövünk rá, mennyire szeretünk valakit, amikor látjuk nevetségesnek mutatkozni.

Agatha Christie

77.

Tanulj nevetségig szeretni.

Weöres Sándor

78.

Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.

Marcus Tullius Cicero

79.

A szeretet az egyetlen, ami tékozlás útján gyarapszik.

Victor Hugo

80.

Csak ok nélkül szeretünk igazán.

Anatole France

81.

Szívből jövő semmiségek gyógyítják a Mindenséget.

SzKirián

82.

A megbecsülésből eredő szeretet csak néz, lélegzetét visszafojtva hallgat, és örül, hogy ilyen csoda létezik, még ha nem is az ő számára; nem omlik össze, ha elveszíti, és boldog, hogy egyáltalán találkozott vele.

Clive Staples Lewis

83.

A szeretet semmire sem vágyik, és nem kér viszonzást. Olyan, mint a Nap: saját hevétől égeti el magát, mindenkire egyaránt süt - önzetlenül. A szeretet önkéntes rabszolgaság. Nem érzés, hanem mindennapos munka azért, hogy a másik élete könnyebb és gazdagabb legyen.

Feldmár András

84.

Szeretni és megmaradni okosnak, csak az isteneknek adatott meg.

Publilius Syrus

85.

Szeressétek a világot, a kék eget és a messzeséget - magatok és hazátok szeretetét pedig bízzátok az ösztönre: az jobban tudja, hogyan kell szeretni önmagunkat.

Karinthy Frigyes

86.

Aki óhajtja a szeretetet, mutassa meg, hogy szeret.

Don Bosco

87.

Előbb tanuljatok meg szeretni, és utána csináljatok ünnepnapot neki!

Nizar Kabbani

88.

Az az igazi szerelem, amely mindig egyforma marad, akkor is, ha mindent megtagadnak tőle.

Johann Wolfgang von Goethe

89.

A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem annak kell adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van rá.

Böjte Csaba

90.

Az igaz szerelemben nemcsak szerelmesek vagyunk, hanem szeretjük is a másikat.

SzKirián

91.

Ha szeretsz és nem tudod, miért - elhihedd, hogy igazán szeretsz.

Vajda János

92.

 

 

 

 


© Minden jog fenntartva.