Hazáról, népekről

Haza, nemzet, népek, állam

1. 

Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak

Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.

Kölcey Ferenc

2.

Az az állam, amelyben a szellemi ember nem talál otthont, a pusztulás felé megy.

Me-Ce

3.

Sehogy sem értem, hogyan hiheti valamely fejedelem oly könnyen, hogy ő minden; és hogyan hiheti valamely nép oly készségesen, hogy ő semmi.

Charles Montesquieu

4.

Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz.

Magaddal is csak itt bírhatsz,

óh, lélek! Ez a hazám.

József Attila

5.

Haza csak ott van, hol jog is van,

S a népnek nincs joga.

Petőfi Sándor

6.

Nehéz olyan országban élni, ahol az embereknek nincs humorérzékük, de még nehezebb ott élni, ahol  az életet csak humorérzékkel lehet elviselni.

Bertolt Brecht

7.

Bárkié is a dicsőség,

A hazáé a haszon!

Petőfi Sándor

8.

Az a kormány a legjobb, amely megtanít bennünket, hogy önmagunkat kormányozzuk.

Johann Wolfgang von Goethe

9.

Borzasztó, ha egy ország nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy igényt tartson a színművészetre.

Kálmán György

10.

Amerika sosem bocsájtja meg, hogy Európát kicsit előbb fedezték fel.

Oscar Wilde

11.

A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek. De ezt olyan nehezen értik meg az emberek.

Wass Albert

12.

A demokrácia a nép lebunkózása a nép által a nép érdekében.

Oscar Wilde

13.

Aki hazáját szolgálja, gyakran hálátlant szolgál.

Francois Arouet Voltaire

14.

A világnak nincsen semmiféle értelme számodra hazád nélkül. Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán, semmit ne várj hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben. Ez a legfelsőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri.

Márai Sándor

15.

Amelyik nemzet fölényben akar lenni más nemzetek fölött: hóhérrá vagy bohóccá válik. Egy nemzet érettségi fokát az jelzi: polgárai közt hány van, aki ha válsztani kell aközött, hogy rabtartó vagy rab legyen, inkább a rabságot választja.

Weöres Sándor

16.

A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással az ítélőképességét tönkreteszik. Az ilyen nép elzüllik, és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ezzel fölérne.

Weöres Sándor

17.

A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek! Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása így kívánja.

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin

18.

Kockáztathatunk mindent a Hazáért, de a Hazát kockáztatni semmiért nem szabad.

Deák Ferenc

19.

Az angolokban és az amerikaiakban sok közös dolog van, a nyelvet kivéve.

Oscar Wilde

20.

 

 

 

 


© Minden jog fenntartva.