Hitről, vallásról

Hit, vallás, Isten, ateizmus, egyház

1.

Az ember nem azért hisz, mert igaz, hanem azért, mert hinni jó.

Sarkadi Imre

2.

Talpalatnyi hely is elegendő lehet röptérnek, ha van hozzá lélegzet.

Sütő András

3.

Az embereket nem lehet bottal kergetni a Paradicsomba!

Sütő András

4.

Hozzon bármit a jövendő, mindig a jobbat reméld!

Euripidész

5.

Az Istent az ember teremtette saját képére, nem pedig fordítva. A fehérek fehérbőrű, a négerek fekete, a mongolok ferde szemű isteneket tisztelnek. Ha az állatok rajzolni tudnának, a lónak ló, a halnak hal, s az oroszlánnak  oroszlán volna az istene, tehát mindenki a saját alakjára formázná.

Xenophanész

6.

A lelkéből veszít az ember, ha olyat tesz, amiben nem hisz.

Tom Cruise

7.

A legtöbb hívő meggyűlölteti velünk a hitet.

Francois de La Rochefoucauld

8.

Ha magamban hiszek, hiszek a csodában.

SzKirián

9.

Amiben hiszel, az van!

Makszim Gorkij

10.

Az ember csak abban bízhat igazán, amit maga végez el.

Bonaparte Napoleon

11.

Meggyőződésem, hogy Napoleon isten volt.

Heinrich Heine

12.

Óh, szent együgyűség!...

Husz János

13.

A vallás a szív ügye, nem a fejé.

Wieland

14.

A világ és az Isten egy. Aki Istenben hisz, a természetben, az állatokban, a növényekben s főként az emberben gyönyörködjék, ezeket szolgálja, mert ez a legszebb istentisztelet.

Xenophanész

15.

Az egyházi embereknek érdekük, hogy tudatlanságban tartsák a népeket.

Charles de Montesquieu

16.

Istennek csak egy mentsége van: az, hogy nem létezik.

Stendhal

17.

Nem tudom, van-e isten, de becsületére válna, ha nem volna.

Jules Renard

18.

Minden vallás hasonlít egymásra - az adománygyűjtésben.

Jules Renard

19.

Az istennek sem tudom megbocsátani, hogy nincsen.

Máté Gábor

20.

Előadást kellene tartani istenről, vetített képekkel.

Jules Renard

21.

Nem ismerek hatalmat magam fölött.

Hérakleitosz

22.

Börtönök a Törvény köveiből épültek, bordélyok a Vallás tégláiból.

William Blake

23.

Ha van isten, akkor vagy nem mindenható, vagy gonosz.

?

24.

A katolikusoknak ott van a bűnbocsánat, de nekünk, zsidóknak csak a bűntudat van.

Tony Kushner

25.

Bár eddig is már a pokol fele

Sőt több felénél, pappal van tele.

Petőfi Sándor

26.

Pap és ravaszság, pap és árulás, pap és minden rossz - egy!

Petőfi Sándor

27.

Nekem mindegy: van isten, vagy nincsen

s bizonyisten hinnék benne,

de még annyi szabadidőm sincsen.

József Attila

28.

Nagy különbség hinni valakinek, vagy hinni valakiben.

Evelyn Waugh

29.

Isten minden imát meghallgat. Néha igennel felel, néha nemmel, néha pedig úgy: "te biztos viccelsz".

Jimmy Carter

30.

A templomot le lehet rombolni fegyverekkel, de a hitet nem.

Vikidál Gyula

31.

A bajok orvossága a szebb jövő reménye.

Caecilius Balbus

32.

Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!

Dante Alighieri ~ a Pokol kapujának felirata

33.

Végeredményben mindegy, hogy melyik istenben hiszünk; nem az isten, hanem a hit művel csodákat.

Henri Poincaré

34.

A vallás a hit oly igen szeretett pótléka.

Oscar Wilde

35.

A földre felhőkből tekints:

Te légy az isten - hogyha nincs!

Szép Ernő

36.

Hit nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet.

Sarkadi Imre

37.

Az Egyház az eretnek!

Henri-Frédéric Amiel

38.

Én hiszek az emberek jóságában.

Anna Frank

39.

Meg nem inog, aki csillagra néz!

Leonardo Da Vinci

40.

A gyónás oldoz fel, nem a pap.

Oscar Wilde

41.

Humor és kételkedés nélkül nincs hit, csak fanatizmus, amely percek alatt agresszivitássá válhat.

Popper Péter

42.

Némelyek elhitetik a világgal, hogy hisznek abban, amiben nem hisznek; mások pedig, számosabban, önmagukkal hitetik el ezt.

Michel Eyquem de Montaigne

43.

Mindig meg leszek győződve róla, hogy az óra az órás, a világegyetem pedig az Isten létezését bizonyítja.

Voltaire

44.

A papok rontották le a vallás tekintélyét.

Chamfort

45.

Ha a papokról alkotott véleményünktől függne Istenről alkotott véleményünk, aligha lennénk hívei.

SzKirián

46.

Az igaz Istentisztelet lehet egy érintés, egy gondolat, egy szó vagy bármi abból a millió gesztusból és történésből, ami egyetlen napunkban megesik velünk, bennünk és körülöttünk.

Széles Tamás

47.

A hit Isten ajándéka.

Dávid Ferenc

48.

Soha olyan tökéletesen és szívesen nem tesszük a gonoszt, mint amikor vallásos meggyőződésből tesszük.

Blaise Pascal

49.

Ha igazán Jézusra tekint az ember, akkor tud vízen járni.

Csókay András

50.

Vallásos az, aki szeretné elkerülni a poklot, hívő pedig az, aki már megjárta.

Dióssy Iván

51.

A kifelé hordott, feltűnően mutogatott és bizonyítgatott vallásosság mindig mély és gyáva kapzsiságot és nemi éhséget leplez.

Márai Sándor

52.

Istent tagadva olyan volnék, mint egy favágó, aki a fejszét tagadja, de használja.

Weöres Sándor

53.

Hitetlen vagyok. Istent nem hiszem, hanem: tudom.

Weöres Sándor

54.

Ha Isten segítségét kéred, ezzel a személyed alatt ismeretlenül rejlő segítőket sorra működésbe hozod.

Weöres Sándor

55.

Isten létének legmeggyőzőbb bizonysága az a nyilvánvaló harmónia, amely a világegyetem rendjét fenntartja, és amelyben az ott élő lények megtalálják mindazt, amire szellemi és fizikai fejlődésükhöz szükségük van.

André Marie Ampere

56.

Intelligencia és jóakaratú szándék meggyőző bizonyságai vesznek körül bennünket, mutatják nekünk a természet teljességét egy szabad akarat munkáján keresztül, és tanítják nekünk, hogy minden élőlény egy örök teremtő-kormányzótól függ.

William Kelvin

57.

Azok az emberek, akik nem tudományos munkát végeznek, abban a félreértésben élnek, hogy a tudósnak széles körű ismeretei következtében vallástalannak kell lennie; ellenkezőleg, a mi munkánk Istenhez közelebb visz bennünket.

Ernest Rutherford

58.

Csak a tudomány vagy a vallás terén iskolázatlan emberek gondolhatják azt, hogy ez a kettő szemben áll egymással.

Paul Sabatier

59.

Azok, akik megpróbálták eltörölni az isteneszmét, szégyenletes és tudományellenes munkát folytattak. Én az akkoriban divatos kételkedéssel léptem a felnőtt korba, és 30 év laboratóriumi munkájába került, hogy meggyőződjem róla: pontosan azok csaptak be szándékosan, akiknek az lett volna a kötelességük, hogy megvilágosítsanak engem, legalább saját tudatlanságuk elismerésével. Én erre a hitre a biológia és a fizika ösvényeit kutatva jutottam el; meg vagyok győződve róla, hogy bármely gondolkodó tudós számára lehetetlen, hogy el ne jusson erre a következtetésre, hacsak nem vak és tisztessételen.

Pierre Lecomte du Noüy

60.

A tudomány erősíti a vallásosságomat. Minél jobban kapcsolódom a fizikai világhoz, annál jobban hiszek az Isten valóságában.

Hubert Aleya

61.

Állandó megfigyelés, valamint a világ szerkezetének isteni bölcs rendjével fenntartott értelmi kapcsolat következtében ki ne csodálkoznék el mindenek Teremtőjének nagyságán.

Nicolai Kopernikusz

62.

A fizikai törvények belül esnek az emberi szellem felfogóképességén. Isten azt kívánta, hogy felismerjük őket.

Johannes Kepler

63.

A Kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett meg.

Isaac Newton

64.

Az Istenhit az életnek a napos oldala.

Szalóki Ági

65.

Ne beszélj Istenről fény nélkül!

Pitagorasz

66.

A hit a hatodik érzékszerv.

Pintér Béla

67.

 

 

 


© Minden jog fenntartva.