Igazságról

Igazság, hazugság, jog

1.

Aki kis dolgokban nem törődik az igazsággal, arra lényeges ügyeket nem lehet bízni.

Albert Einstein

2.

Ha igazad van, arra senki sem emlékszik; ha tévedtél, azt senki nem felejti el.

Fernando Damásio

3.

A hazugság a gyöngék fegyvere.

Jókai Mór

4.

Ha minden hiba előtt becsukod sz ajtót, az igazság az ajtó mögött marad.

Rabindranath Tagore

5.

A szeretet vagy a gyűlölet megváltoztatja az igazságot.

Blaise Pascal

6.

A rágalom olyan, mint a darázs. Csak akkor érdemes rácsapni, ha biztos, hogy agyonütjük, különben még dühödtebben tér vissza.

Chamfort

7.

Te vagy a hibás. Ha nem te vagy a hibás, a látszat akkor is ellened szól. A látszatból ítélnek.

SzKirián

8.

Vannak égbekiáltó halk szavak.

Lunczner Géza

9.

Urak! Ha a világ már nem talál utat, mely az

igazsághoz vezesse, s jött egy bolond s az ösvényt

megkereste: a tisztelet őnéki is kijár.

Makszim Gorkij

10.

Eszmékre nem lehet puskákkal lövöldözni.

Antoine de Rivarol

11.

Hallgatni, mikor beszélni kell, szint oly nagy hiba,mint beszélni, mikor inkább hallgatni kellett volna.

Széchenyi István

12.

Szép dolog a némák nevében beszélni, de siketekhez beszélni - reménytelen.

Victor Hugo

13.

Akit csak a törvény tart vissza a rossztól, az titokban vétkezik, de aki meggyőződésből teljesíti kötelességét, az nem követ el rosszat.

Démokritosz

14.

Minden bőr színes.

Feleki László

15.

Könnyebb érezni az igazságot, mint bebizonyítani.

Feleki László

16.

A forradalmak nem kérnek útlevelet.

Juhász Gyula

17.

A levegőhasználat nem jog kérdése. Természeti törvény.

Sütő András

18.

Veszedelmes dolog, amikor neked van igazad, ha a hatalom téved.

Francois Arouet Voltaire

19.

Követelhetik tőlem, hogy keressem az igazságot, de nem követelhetik, hogy megtaláljam.

Denis Diderot

20.

A megértés még nem egyetértés.

SzKirián

21.

Igazságot mondani nem lehet úgy, hogy megértsék - és mégse higgyék el.

William Blake

22.

Soha ne tégy olyat, amit a lelkiismereted nem enged, még ha az állam várja is el tőled.

Albert Einstein

23.

Nemzetközi jog csak a róla szóló tankönyvekben létezik.

Albert Einstein

24.

Nem biztos, hogy az ember egyetért a törvénnyel, ha nem ő hozta.

SzKirián

25.

A balsors tiszta szemmértéket ad.

George Gordob Byron

26.

Cselekedj úgy, hogy akaratod mértéke egyúttal általános törvényhozás elvéül szolgálhasson.

Immanuel Kant

27.

Ha zeng az ég, ha szíved meghasad - az igazság fontosabb, mint magad.

?

28.

Az igazság a szabad ember istene!

Makszim Gorkij

29.

Olykor egyetlen embernek is igaza lehet minden néppel és minden korszakkal szemben.

Sébastien-Roch Nicolas Chamfort

30.

Egy hazugság a fél világot körbeutazza, mialatt az igazság még mindig csak a cipőjét húzza fel.

Mark Twain

31.

Soha ne kérj bocsánatot érzelmeid kimutatásáért, mert ha azt teszed, akkor az igazságért kérsz bocsánatot.

Benjamin Disraeli

32.

Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.

Mahatma Gandhi

33.

Mindig emlékezz arra, hogy a szép szavak nem mindig igazak, s az igaz szavak nem mindig szépek.

Jókai Mór

34.

Bárki úgy határoz, hogy az Igazság és Tudás ítészeként útra kél, biztos lehet benne, hogy hajótörést szenved az istenek hahotájának elsöprő viharában.

Albert Einstein

35.

Két csapdát kell elkerülnünk az igazsághoz vezető úton: az egyik, ha nem megyünk végig, a másik, ha el sem indulunk.

Buddha

36.

Amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak.

Blaise Pascal

37.

Az igazság lengő hinta árnyéka a falon.

Weöres Sándor

38.

Ne azt kérdezzük, hogy kinek van igaza, hanem azt, hogy mi az igazság.

Szent-Györgyi Albert

39.

Az igazság az, amit akkor is ki kell mondania az embernek, ha megkövezik érte.

George Bernard Shaw

40.

 

 


© Minden jog fenntartva.