Sírásról, nevetésről

Öröm, bánat, szerencse, balszerencse, könny és mosoly

1.

A balsors tiszta szemmértéket ad.

George Gordon Byron

2.

Néha az a nagy szerencse, ha az ember nem kapja meg azt, amit akar.

Yerena Muinos

3.

Van, akinek útravalóul csak az út jut.

Lunczner Géza

4.

Szerencsepatkóval is fájdalmas a lórúgás.

Lunczner Géza

5.

Nem az a boldogabb, akit a szerencse elhalmoz, hanem az, aki semmiben sem szorul rá.

Lucius Annaeus Seneca

6.

Nem elég, ha szerencsések vagyunk, az is kell még, hogy a többiek ne legyenek azok.

Jules Renard

7.

A sors a legnagyobb dolgokat is jelentéktelen apróságokkal szokta eldönteni.

Plutarkhosz

8.

Pesszimista az, aki panaszkodik a zajra, amikor a lehetőség kopogtat.

Caroline El Dahr

9.

Emberhez illőbb nevetni, mint siránkozni az életen.

Lucius Annaeus Seneca

10.

Mindenben a nevetségest keresd: megtalálod.

Jules Renard

11.

A humor fogja megmenteni az emberiséget.

Konrad Lorenz

12.

Az optimista szerint a mienk a világok lehető legjobbika. A pesszimista attól tart, hogy igaza van.

Doug Larson

13.

Nem tudja becsülni a szerencsét az, ki nem volt soha szerencsétlen.

?

14.

A nevetségesség öl.

Francois Arouet Voltaire

15.

A felségestől a nevetségesig csak egy lépés.

Bonaparte Napoleon

16.

Ne várj a nevetéssel, amíg boldog leszel, mert meghalhatsz anélkül, hogy valaha is nevettél volna.

La Bruyere

17.

Ha nevetni tudnánk az összes minket ért méltánytalanságon, derű ragyogná be egész életünket.

Feleki László

18.

Egy semmiségtől is megvigasztalódunk, mert egy semmiség is lesújt minket.

Blaise Pascal

19.

Amikor megszeretünk valakit, vállaljuk a sírás kockázatát is.

Antoine de Saint-Exupéry

20.

Akárhogy sír is az ember, a végén csak kifújja az orrát.

Heinrich Heine

21.

Ha virágos az út, ne kérdezd, hová visz.

Anatole France

22.

A vidámság nem egyenlő a boldogsággal.

Henrik Ibsen

23.

Mennyivel könnyebb másokat boldoggá tenni, mint saját magunkat.

Feleki László

24.

Egészen boldog nagy ember nem lehet.

Jósika Jenő

25.

Az ember azért boldogtalan, mert nem tudja, hogy boldog.

Fjodor Dosztojevszkij

26.

A boldogság nem több, mint egészség és rossz emlékezőtehetség.

Albert Schweitzer

27.

Itt a földön boldogság egyetlen egy: lelki béke s tiszta lelkiismeret.

Franz Grillparzer

28.

Mit ér a boldogság, ha nem lelünk örömet benne?!

Jules Renard

29.

Boldog leszek, ha életem utolsó órájában azt mondhatom: él csak egy ifjú, ki általam lett boldogabb, mint amilyen nélkülem lehetett volna.

Széchenyi István

30.

Mert a boldogságnak testvére:

Boldoggá tenni másokat.

Petőfi Sándor

31.

Legboldogabb szerintem az, ki a legtöbb jót cselekszi.

Jászai Mari

32.

Kár, hogy a mennyországba vezető úton csak halottaskocsival indulhatunk el.

Stanislav J. Lec

33.

Csupán egy igazi öröm van a földön: másoknak élni.

Lev Tolsztoj

34.

Emberek, ha boldogtalanok vagytok, vigasztaljon benneteket, hogy én is boldogtalan voltam.

Ludwig van Beethoven

35.

Fordítsd az arcodat a nap felé, és minden árnyék mögéd kerül.

?

36.

Aki méltóságán alulinak tartja a nevetést, az előbb-utóbb nevetségessé válik.

Arkagyij Rajkin

37.

Mi a humor? Minden, ami megnevetteti az embert. De a legnemesebb fajta egyben könnyet is csal az ember szemébe.

George Bernard Shaw

38.

Humorban nem ismerek tréfát.

Karinthy Frigyes

39.

Idegeskedni annyi, mint mások hülyesége miatt bűnhődni.

?

40.

Véges egy ember könnyeinek száma.

Szentmihályi Szabó Péter

41.

Ha az ember mosolyog, s még sokkal inkább, ha nevet: hozzátesz valamit arasznyi életéhez.

Sterne

42.

A bánat telje nevetés, az öröm telje sírás.

William Blake

43.

Mit számít, ha kinevetnek? A nevetés a bárgyú ember első menedéke.

Henri de Toulouse-Lautrec

44.

A komédiát a tragédiától csak egy könnycsepp választja el.

Törzs Jenő

45.

A fájdalom nem éles fejsze, melynek

Csapásától az élet fája dől...

A fájdalom féreg, mely lassan, lassan,

De nem fáradva, folyvást rág belől.

Petőfi Sándor

46.

Olykor azért vetemedünk nevetésre, mert szégyellünk sírni.

Jules Renard

47.

Az ifjuságnak hibája, hogy nem érti meg,

hogy könnyek nélkül is van bánat,

s lehet vidám, ki nem nevet.

Nyikolaj Nyekraszov

48.

Az igazi, mélyről fakadó derű akkor is érződik, ha az arc komoly.

?

49.

S ha nevetek vagy ajkamon kel ének

teszem, mivel egyetlen menedék ez,

hogy elrejtsem szavát a szenvedésnek.

Petrarca

50.

Ki az életben előforduló jót és rosszat legjobban el tudja bírni, az van szerintem legjobban nevelve.

Jean Baptiste Rousseau

51.

Az értelem döntése nélkül elért sikerek szerencsés esetek csupán.

Arisztotelész

52.

Jó hozzám a sors, mert bölcselkedésre sarkall.

Sztoikus Zénón

53.

Ismerd fel az alkalmat!

Pittakosz

54.

Embert boldoggá tenni csak a saját feltételei, saját csillagai szerint lehet.

Szepes Mária

55.

A boldogság nem azon áll, megkapjuk-e, amit akarunk, hanem hogy akarjuk-e, amink van.

dr. David Myers

56.

A bánat? Egy nagy óceán.

S az öröm?

Az óceán kis gyöngye, Talán,

Mire fölhozom, össze is töröm.

Petőfi Sándor

57.

Csak vidám szívvel vagyunk képesek gyönyörködni a jóban.

Immanuel Kant

58.

Az emberiségnek könnyei lemoshatnák-e az emberiségnek szennyét?

Petőfi Sándor

59.

A szenvedésből csak úgy tudunk kigyógyulni, ha teljes egészében megéljük.

Marcel Proust

60.

Senkinek sem lenne szabad boldogságot fogyasztania anélkül, hogy boldogságot állítana elő.

Helen Keller

61.

A pesszimista a nehézséget látja minden lehetőségben, az optimista a lehetőséget látja minden nehézségben.

Winston Churchill

62.

Nincs út a boldogsághoz, a boldogság maga az út.

Buddha

63.

Nincsen olyan mindörökre összezárt ajak, amely csak egyszer is ne mosolygott volna és nincsen olyan beborult ég, amely ki ne tisztulna egyszer.

Babay József

64.

Az ember mindent elvisel, ha értelmet lát benne.

Müller Péter

65.

Úgy döntöttem, hogy boldog leszek, mert az nagyon egészséges.

Francois Arouet Voltaire

66.

Minden szerencse, ami engem ért, belőlem fakadt.

Chuck Norris

67.

Leégett a csűr - most már látom a Holdat.

Maszahide Mizuta

68.

A sírást nem kell erőltetni, jön az magától.

Gérard Philipe

69.

Nincs szerencse. Gondviselés van.

?

70.

Vannak, akiknek az a nagy szerencséjük, hogy nem nyernek a lottón.

?

71.

A szerencséhez az is hozzátartozik, hogy az ember felismerje, amikor az útjába kerül.

John Steinbeck

72.

Legtöbb ember egy életet tölt el azzal, hogy módszeresen, izzadva, szorgalmasan és ernyedetlenül készül a boldogságra. Terveket dolgoznak ki, hogy boldogok legyenek, utaznak és munkálkodnak e célból. gyűjtik a boldogság kellékeit. a hangya szorgalmával és a tigris ragadozó mohóságával. S mikor eltelt az élet, megtudják. hogy nem elég megszerezni a boldogság összes kellékeit. Boldognak is kell lenni, közben. S erről megfeledkeztek.

Márai Sándor

73.

A boldogság útszéli szemét, szedhet eleget, ki lenyújtja kezét - az érlelő kínt kell megérdemelni.

Weöres Sándor

74.

A kihullott könny megbosszulja magát azon, aki okozá.

Jókai Mór

75.

 

 

 

 


© Minden jog fenntartva.