Emberekről

Ember, emberiség, lélek, viselkedés

1.

Mindenik embernek a lelkében dal van,

és a saját lelkét hallja minden dalban;

és akinek szép a lelkében az ének,

az hallja a mások énekét is szépnek.

Babits Mihály

2.

Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés,

a legtanulságosabb találkozás.

Márai Sándor

3.

Önmagad beutazása: a mindenség beutazása.

Weöres Sándor

4.

Úgy kell élni, hogy az ember tisztelhesse önmagát.

Makszim Gorkij

5.

Legyünk egyszerűek és jók, dolgozzunk magunk, és gondolkodjunk a saját fejünkkel.

Albert Schweitzer

6.

Testünk a kert, akaratunk a kertész.

William Shakespeare

7.

Nem az számít, hogy az embernek jó vagy rossz-e a modora, vagy hogy egyáltalán

van-e modora. Az a fontos, hogy egyformán bánjon minden emberi lénnyel.

George Bernard Shaw

8.

A jellem értelem és akaraterő kérdése.

SzKirián

9.

Ha az emberek nem hízelegnének egymásnak, nem léteznék társaság.

Honoré de Balzac

10.

Sohasem ismerjük igazán azokat az embereket, akikkel nem laktunk együtt.

Étienne Rey

11.

Ezerévnyi hírnév múlhat egy órányi viselkedésen.

japán közmondás

12.

Aki magán nem uralkodik, semmiképpen sem uralkodhat mások felett.

Platón

13.

Balgatag is tudj lenni, ha úgy kívánja a szükség.

Cato

14.

Megfontoltan cselekedni többet ér, mint bölcsen gondolkodni.

Marcus Tullius Cicero

15.

Mindig túl messzire kell mennünk, hogy megtudjuk, milyen messzire mehetünk.

?

16.

Ritkán látszik meg a sárról, hogy hópehely volt azelőtt.

Heltai Jenő

17.

Belátom, hogy a gondolatok hatással vannak a testre.

Albert Einstein

18.

Aki kedves hozzád, de durva a pincérrel, az nem kedves ember.

Dave Barry

19.

Sorsunk nálunk nagyobb hatalmak kezében van, de jellemünk a magunkéban.

Keresztury Dezső

20.

A szilárd jellemek a szertelenségben lelnek nyugalmat.

Chamfort

21.

Sohase tedd azt, amit másoknál hibáztatsz.

Thalész

22.

Ki az életben előforduló jót és rosszat legjobban el tudja bírni, az van szerintem

legjobban nevelve.

Jean Baptiste Rousseau

23.

Vannak emberek, akik érdemeik ellenére is visszataszítóak, és mások, akik hibáik ellenére

is rokonszenvesek.

Francois de La Rochefoucauld

24.

Az emberek úgy rettegnek az öregségtől, mintha biztosak lennének benne, hogy megérik.

George Sand

25.

Az ember mindig ott rontja el az életét, hogy tekintettel van másokra.

George Bernard Shaw

26.

Minden embernek joga van ahhoz, hogy talány maradjon a többiek számára.

Albert Schweitzer

27.

Jobb, ha azt kérdezik: miért nincs szobrom, mint ha azt kérdeznék: miért van.

Cato

28.

Mindegyik emberben van valami jó, mint virágokban méz.

Széchenyi István

29.

Én fontosabb vagyok, mint mások, mert belőlem csak egy van, másokból viszont sok.

George Bernerd Shaw

30.

A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.

Joseph Joubert

31.

A fiatalok nem tudnak nyugton maradni.

Arisztotelész

32.

Bizonyos tekintetben mindenki maga felelős a lelkialkata kialakulásáért.

Arisztotelész

33.

Ne félj a tökéletességtől, úgysem éred el soha!

Salvador Dalí

34.

Anatole France szerint az emberek középszerűen gonoszak és középszerűen ostobák.

Ekkora jóindulattal az emberiségről csak a XIX. század végén nyilatkozhattak.

Faludy György

35.

Hatalmas kaland embernek lenni!

Török Sándor

36.

Az ember egy léha, egy könnyelmű senki...

És mégis: oly nehéz embernek lenni!

?

37.

Addig nem mondhatjuk, hogy ismerünk valakit, amíg nem veszekedtünk vele.

Ana Maria Fontes

38.

Muszáj elviselnünk önmagunkat.

Henri de Toulouse-Lautrec

39.

Ó, ha csak annyit adnánk embertársainknak, hogy ne vennénk el tőlük semmit!

Lunczner Géza

40.

Ember vagyok: semmi sem idegen tőlem, ami emberi.

Terentius

41.

Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb.

Szophoklész

42.

Gyakran igen sajnálatos, hogy Noé nem késte le a bárkát.

Mark Twain

43.

Az ember általában nem nagy jelenség, de jelentősége mérhetetlen!

Leonyid Martinov

44.

Gyönyörű az, ha az ember célba lát,

s eléri azt tűzön-vízen át!

Henrik Ibsen

45.

Nem sűlyed az emberiség! Ilyen gonosz vala rég,

ilyen gonosz már kezdet óta...

Petőfi Sándor

46.

Egészében véve kevés jót találtam az emberekben. Tapasztalatom szerint a legtöbbjük

rongy népség.

Sigmund Freud

47.

Az emberiségnek könnyei lemoshatnák-e az emberiségnek könnyét?

Petőfi Sándor

48.

Ki vagyok? - Hiába kérded,

hiába mondom: nem hiszed,

hogy hegy lábánál porban játszom,

s mégis a csúcsra jelt teszek.

?

49.

Az ember fáj a földnek; oly sok

Harc- s békeév után

A testvérgyűlölési átok

Virágzik homlokán;

S midőn azt hinnők, hogy tanúl,

Nagyobb bűnt forral álnokúl.

Az emberfaj sárkányfog-vetemény:

Nincsen remény! nincsen remény!

Vörösmarty Mihály

50.

Olts gyermekeid szivébe jellemet,

Szeplőtelent s megtántoríthatatlant.

És nem szükség, hogy mást is adj nekik;

Mindent adál, ha jellemet adál.

Petőfi Sándor

51.

A tettek beszélnek.

?

52.

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.

Weöres Sándor

53.

Aki szembenéz az egyedülléttel és kibírja, az rátalál valódi önmagára. Az ember megtanul

külső ösztönzés nélkül fennmaradni.

Laurie Wagner Buyer

54.

Aki jót tett, hallgasson; beszéljen róla, aki kapta.

Lucius Annaeus Seneca

55.

Ne kövessétek a sokaságot!

Szent Ágoston

56.

Ahol okosság kell, ott erőszak mitsem ér.

Hérodotosz

57.

A lélek vonalai szebbek, mint a testéi.

Marcus Tullius Cicero

58.

Valami mélyebb rejtelem van a szépség fogalmában, amit az emberek éreznek,

de nem értenek.

Jókai Mór

59.

Vannak időszakok, hol a józanság is csak a szenvedélyesség alakjában léphet fel.

Eötvös József

60.

Az a ravaszság a legkörmönfontabb, ha jól színleljük, hogy beleestünk a nekünk állított

csapdába.

Francois de La Rochefoucauld

61.

Az emberek tesznek tengeribeteggé, nem a tenger.

Albert Einstein

62.

Az ember csak egészen kicsiny feladatot kap, és bajunk az, hogy túl sokat akarunk

megoldani, ahelyett, hogy a kicsinyt észrevennénk.

Hamvas Béla

63.

Két ember között a legrövidebb út egy mosoly.

?

64.

Az ember akkor öregszik meg, amikor a siránkozás lép az álmok helyébe.

Oscar Cellini

65.

Aki mindent csak pénzért hajlandó megtenni, az valószínűleg pénzért mindent hajlandó

megtenni.

Benjamin Franklin

66.

Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre, és legyőznek a rutinjukkal.

Woody Allen

67.

Hány dolog van, melyet félredobnánk, ha nem félnénk, hogy mások fölkapják!

Oscar Wilde

68.

Minden felnőttben egy játszani vágyó gyermek rejtőzik.

Friedrich Nietzsche

69.

Valahányszor egyetértenek velem az emberek, úgy érzem, hogy tévedek.

Oscar Wilde

70.

Csak egy szépség van, mi sírig tart: mit érzésünk másokra fest.

Gyulai

71.

Sohase gúnyoljátok a rút kiskacsákat; nem tudjátok, melyikből válik fényes, fehér tollú,

büszke hattyú.

Kertész Erzsébet

72.

Szép az, amit annak látunk.

?

73.

Az öregség tragédiája nem az, hogy az ember öreg lesz, hanem hogy fiatal marad.

Oscar Wilde

74.

Legyen szíved, mely sosem válik kővé, legyen kedved, mely sosem gyullad haragra,

és legyen érintésed, mely sosem  bántalmaz.

Charles Dickens

75.

Nem oldhatjuk meg a problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel teremtettük

őket.

Albert Einstein

76.

Mindnyájan magunkban hordjuk a mennyet és a poklot.

Oscar Wilde

77.

A jó emberek a türelmet teszik próbára, a rosszak a képzeletet ingerlik.

Oscar Wilde

78.

A jólneveltség manapság nagy hátrány. Annyi mindenből kizárja az embert.

Oscar Wilde

79.

Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint  egy év beszélgetés alatt.

Platón

80.

A büszkeség inkább azzal függ össze, hogy mi a véleményünk önmagunkról, a hiúság

azzal, hogy milyen legyen rólunk mások véleménye.

Jane Austen

81.

Oly magam vagyok -

szétnyitom, hogy lássam a

kezem öt ujját.

Odzaki Hószai

82.

Attól félek, hogy egyszer a technológia fontosabb lesz, mint az emberi kapcsolatok.

Lesz a világon egy generációnyi idióta.

Albert Einstein

83.

Nagy embereket ne nézz közelről.

Gárdonyi Géza

84.

Mert az ember - ezt egyre inkább hiszem - csak annyit ér és csak annyira ember,

amennyire meg tudja őrizni lelke egy zugában az örök gyermeket.

Márai Sándor

85.

A származás nem teremt nagyobb különbséget az emberek között, mint az olyan

szamarak között, amelyek közül az egyiknek az apja trágyát, a másiké pedig ereklyéket

hordott.

Francois Arouet Voltaira

86.

Minden ember őszintének születik, és mint csaló hal meg.

Vauvenargues

87.

Csak akiben megvan az alázat, hogy elfogadjon, az képes tiszta szívből adni.

indián mondás

88.

Imádkozzunk azért, hogy az emberi faj soha ne tudja elhagyni a Földet,

és ne terjeszthesse gonoszságát máshol.

Clive Staples Lewis

89.

Mindünk anyaga sugárzó lehetne, ha mernénk hasadni.

Fodor Ákos

90.

A legnagyobb betegség az érzéketlenség: még saját nyomorát sem érzi a lelked.

Blaise Pascal

91.

Mert bizony egyik legnagyobb veszélye az emberiségnek a hamis emberszeretet, mely,

midőn a rosszaknak kedvez, a jókat bünteti.

Berzsenyi Dániel

92.

Minden embernek csak egyféle rangja van, a jelleme.

Márai Sándor

93.

Meg kell tanulnunk a tisztátalan viszonyokból tisztán kikerülni, és ha a szükség úgy

kívánja, tisztára kell tudnunk mosakodni a mocskos vízben is.

Friedrich Nietzsche

94.

Jobb csendben maradni és bolondnak látszani, mint megszólalni és eloszlatni minden

kétséget.

Abraham Lincoln

95.

Szerénynek születtem, de hamar elmúlt.

Mark Twain

96.

Az ember a világ veszélye.

Márai Sándor

97.

A világi méltóság aranyfüst és játékpénz; de az emberi méltóság valóság, színarany.

Miért játszol hamis pénzért, mikor Isten megtömte zsebed színarannyal?

Márai Sándor

98.

Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam, és az értelem egy

szikrája világított az én homályos lelkemben is. Láttam a földet, az eget, az évszakokat.

Megismertem a szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. A földön

éltem és lassan felderültem. Egy napon meghalok: s ez is milyen csodálatosan rendjén

való és egyszerű! Történhetett velem más, jobb, nagyszerűbb? Nem történhetett.

Megéltem a legtöbbet és a legnagyszerűbbet, az emberi sorsot. Más és jobb nem is

történhetett volna velem.

Márai Sándor

99.

Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik.

Platón

100.

A nagy fordulat egy ember életében: "nekem mi jut?" helyett: "mi fakad belőlem?"

Weöres Sándor

101.

A magány nagy társaság, az elhagyottsághoz legalább kettő kell.

Weöres Sándor

102.

Az emberiség kapzsi, hülye, és a legnagyobb veszélyt jelenti a Földre.

Stephen  Hawking

103.

Ne sikeres próbálj lenni, hanem értékes.

Albert Einstein

104.

A lelki szépség oly varázsfényt kölcsönöz az ember egész valójának, hogy az egyszerű

megjelenésével meghódítja a szíveket, és barátokat szerez anélkül, hogy tudná.

Lev Tolsztoj

105.

 

 

 

 


© Minden jog fenntartva.